SẮT HÌNH U-I-V

SẮT HÌNH I: 6M/Cây

I 100 (37.0kg):    797.000                        I 120 (52.0kg):   1.060.000

I 150 (74.0kg): 1.663.000                        I 198 (109.0kg): 2.826.000

SẮT HÌNH U: 6M/Cây

U 50 (12.0kg):   382.000                         U 80 (22.0kg): 456.000

U 100 (32.0kg): 657.000                         U120 (42.0kg): 866.000

SẮT HÌNH V ĐEN: 6M/Cây

V 30 (5.4kg):    110.000        V 30 (6.2kg):   132.000

V 40 (8.2kg):   156.000         V 40 (10.3kg): 190.000         V 40 (12.5kg): 223.000

V 50 (10.4kg): 232.000         V 50 (12.5kg): 244.000         V 50 (17.0kg): 308.000

 SẮT HÌNH V MẠ KẼM: 6M/Cây

V 30 (5.3kg):   117.000                              V 30 (6.4kg):  140.000

V 40 (7.4kg):   161.000                             V 40 (8.7kg):   184.000

V 50 (11.5kg): 252.000                              V 50 (13.5kg): 296.000

 

27/4B Nguyễn Thị Ngâu, Tân Thới 1, Tân Hiệp, Hóc Môn, TP. HCM

ĐT: 028 3620 5556 – Hotline: 0903 990 505 (Zalo)-0799 655 678 (Zalo)