SẮT HỘP MẠ KẼM

 • Sắt hộp vuông mạ kẽm: 20 cây/3loại tính giá sỉ.                                                  Giá sỉ     –     Giá lẻ

 • Hộp vuông 14x14x1.0li              42.000          47.000

 • Hộp vuông 14x14x1.2li              50.000          55.000

 • Hộp vuông 20x20x1.0li              57.000          62.000

 • Hộp vuông 20x20x1.2li              70.000          75.000

 • Hộp vuông 20x20x1.4li              90.000          95.000

 • Hộp vuông 25x25x1.0li              74.000          79.000

 • Hộp vuông 25x25x1.2li              90.000          95.000

 • Hộp vuông 25x25x1.4li            114.000         119.000

 • Hộp vuông 30x30x1.0li              91.000          96.000

 • Hộp vuông 30x30x1.2li            108.000         113.000

 • Hộp vuông 30x30x1.4li            137.000         142.000

 • Hộp vuông 40x40x1.2li            146.000         151.000

 • Hộp vuông 40x40x1.4li            182.000         187.000

 • Hộp vuông 40x40x1.8li            231.000         236.000

 • Hộp vuông 50x50x1.2li            186.000         191.000

 • Hộp vuông 50x50x1.4li            230.000         235.000

 • Hộp vuông 50x50x1.8li            292.000         297.000

 • Hộp vuông 75x75x1.4li            346.000         351.000

 • Hộp vuông 75x75x1.8li            433.000         438.000

 • Hộp vuông 75x75x2.0li            544.000         549.000

 • Hộp vuông 90x90x1.4li            426.000         431.000

 • Hộp vuông 90x90x1.8li            535.000         540.000

 • Hộp vuông 90x90x2.0li            624.000         629.000

 • Sắt hộp nhật mạ kẽm: 20 cây/3loại tính giá sỉ.                                                  Giá sỉ     –      Giá lẻ

 • Hộp nhật 13x26x1.0li              57.000            62.000

 • Hộp nhật 13x26x1.2li              70.000            75.000

 • Hộp nhật 20x40x1.0li              91.000             96.000

 • Hộp nhật 20x40x1.2li            108.000           113.000

 • Hộp nhật 20x40x1.4li             137.000          142.000

 • Hộp nhật 20x40x1.8li             169.000          174.000

 • Hộp nhật 25x50x1.0li             108.000          113.000

 • Hộp nhật 25x50x1.2li             145.000          150.000

 • Hộp nhật 25x50x1.4li             173.000          178.000

 • Hộp nhật 25x50x1.8li             211.000           216.000

 • Hộp nhật 30x60x1.0li             127.000          132.000

 • Hộp nhật 30x60x1.2li             168.000          173.000

 • Hộp nhật 30x60x1.4li             201.000          206.000

 • Hộp nhật 30x60x1.8li             260.000          265.000

 • Hộp nhật 40x80x1.2li             223.000          228.000

 • Hộp nhật 40x80x1.4li             270.000          275.000

 • Hộp nhật 40x80x1.8li             338.000          343.000

 • Hộp nhật 50x100x1.2li           285.000          290.000

 • Hộp nhật 50x100x1.4li           340.000          345.000

 • Hộp nhật 50x100x1.8li           433.000          438.000

 • Hộp nhật 50x100x2.0li          544.000           549.000

 • Hộp nhật 60x120x1.4li          415.000           421.000

 • Hộp nhật 60x120x1.8li          534.000           539.000

 • Hộp nhật 60x120x2.0li          645.000           650.000

 • 27/4B Nguyễn Thị Ngâu, Tân Thới 1, Tân Hiệp, Hóc Môn, TP. HCM

  ĐT: 028 3620 5556 – Hotline: 0903 990 505 (Zalo)-0799 655 678 (Zalo)